Yeminli Tercüme Bürosu olarak 8 farklı şubemizle hizmet vermekteyiz. Fiyat ve bilgi almak için bize ulaşın: Whatsapp Hemen Ara E-Posta

Ticari Çeviri - Ticari Tercüme

Ülkelerin birbirleriyle kurdukları ilişkilerin en önemli tarafını ticari anlaşmalar oluşturuyor. Devletlerarasında imzalanan serbest ticaret sözleşmeleri, anlaşmaya taraf olan devletlerin şirketleri için yeni pazarlara ulaşmak ve erişmek demektir. Küresel pazardaki fırsatları değerlendirmek isteyen kurumların dille ilgili problemleri çözmeleri için uzman bürolardan alacakları destekler önemlidir.Ticari çeviriler ithalat ve ihracat açısındanda önemlidir .Bu bürolar tarafından şirketler arasında yapılan sözleşme metinlerinin çevirileri doğru bir şekilde yapılmalıdır. Ticari çeviriler sizin için yurt dışıyla olan iş ilişkileriniz de kolaylık sağlayacaktır.

Ticari antlaşmalar çok sayıda dile çevrilmesi zorunludur. Çünkü ticari sözleşmeyi karşı tarafın anlaması için ve imzalaması için doğru bir şekilde metnin çevirisi yapılması gerekir. Örneğin Hollanda markalı bir şirket Alman bir şirketle ticari sözleşmesi yapılması için imzalıyacak şirketin ticari sözleşmesini anlaması gerekir.Bu yüzden metin çevirisi çok önemlidir.

Ticari Tercümanlar

Ticari sözleşmelerde kullanılan dil ve kavramlar, ekonomiyle ilgilidir. Bu kavramlara vakıf olmayan kişiler tarafından yapılacak tercüme işlemler güvenilir olmayabilir. Ticari tercüme yapacak çeviri uzmanının ekonomi alanındaki kavramları ve bu yöndeki değişen literatüre hakim olması elzemdir. Böylece, ticari sözleşmeye taraf olan kişiler tarafından imzalanacak veya imzalanan metnin doğru bir şekilde çeviri mümkün olabilir. Ticari çeviri yapacak kişinin yabancı dile olan yeterliliği iyi seviyede olmalıdır. Ancak bu tercümenin başarısı için yeterli değildir. Herhangi bir tercüman tarafından ticari sahaya sahip bir metnin çeviri mümkündür. Ancak ticari sektöre ait bir metin içerisindeki bazı kavramların ticari jargona veya hukuka uygunsuz şekilde çevrilmesi riski söz konusu olabilir. Böyle bir riskin vereceği zararla muhatap olmamak için tercüme işlemini yapacak kişinin ticaret hukuku ve ilgili terimleri bilmelidir. 

Ticari Çevirilerin Gizliliği 

Ticarete mahsus metinlerin önemi büyüktür. Bu nedenle, gizlilikleri sağlanmalıdır. Çevirisi yapılacak ticari metinlerin gizliliğinin sağlanması, üçüncü taraflarca ele geçirilmemesi elzemdir. Bunun için çalışılacak tercüman bürosuyla gizlilik sözleşmesi imzalanabilir. Tercüme büroları, çevirisi yapılacak metinden sorumludur. Dolayısıyla, gizliliğini sağlamakla vazifelidir. Bunun için gereken tedbirleri almalıdır.

Ticari tercüme fiyatları ne kadardır?

Ticari çeviri, uzmanlık isteyen bir alandır. Bu nedenle, normal ve standart çeviri kriterleri baz alınarak bir fiyatlandırma prosedürü uygulanmaz. Ticari metnin içeriğine göre fiyatlandırma yapılabilir. Birinci sınıf bir ticari tercüme hizmetini alabilmek için standart fiyatların üzerinde ödeme yapmanız gerekebilir. Normal tercüman tarafından ticari metinlerin yüzde yüz doğruluk payıyla çevrilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, tercüman bürolarındaki uzman çevirmenlerden yardım talep edilmesi daha doğrudur.